Artikel 1: Aard van de overeenkomst 

Je hebt met ons, Max Fit BV en/of Max Fit Huissen BV, Max Fit Wijchen BV, Max Fit Arnhem BV, Max Fit Ede BV, Max Fit Zevenaar BV, Max Fit Apeldoorn BV een overeenkomst afgesloten. Achter aan deze overeenkomst staan wij duidelijk met naam en adres vernoemd. Voor het gemak wordt in deze overeenkomst met ‘ons’ en ‘wij’ zowel verwezen naar Max Fit B.V. als de andere verwante besloten vennootschappen die zojuist genoemd zijn. Aan het einde van deze algemene voorwaarden staan onze naam en gegevens nogmaals vermeld. De aard van deze overeenkomst is dat jij ons inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en begeleiding. 

Artikel 2: Aansprakelijkheid 

Het is bij je bekend dat je je hebt ingeschreven voor een programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen zijn door ons. 

Je bevestigt hierbij dat je in goede lichamelijke- en geestelijke staat verkeerd en dat je niet aan een aandoening lijdt die jouw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het programma onthef je ons hierbij van alle claims, eisen of vorderingen uit jouw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur. 

Het is voor jou duidelijk dat je eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en ontheft ons hierbij van elke aansprakelijkheid (met uitzondering van bewuste roekeloosheid of opzet), nu en/of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of –scheuringen, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug, schouder en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na jouw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout. 

Je hebt er zelf voor gekozen om eventueel trainingen uit te laten voeren door ons. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. Je kan te allen tijde de trainingen laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatig-, snel- of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. Je begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot jouw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de trainingen. 

Je begrijpt dat de informatie die je hebt over jouw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen de veiligheid en waarde van jouw trainingen kan beïnvloeden. Je erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat je verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door ons die de test of trainingen uitvoeren wordt gevraagd. Wij verklaren uiterst zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. 
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor het verlies en/of kwijtraken van jouw persoonlijke eigendommen op onze locatie.

Artikel 3: Prijzen, betalingen, lidmaatschap en duur. 

Je bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met ons niet overdraagbaar of toewijsbaar is. Je erkent dat er een betalingsverplichting is vereist voor gebruik van de programma’s en eigenlijke training. Trainingen en programma’s worden maandelijks achteraf gefactureerd en dienen binnen de betaaltermijn van 14 dagen te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan voor geleverde diensten/producten worden niet gerestitueerd. Je begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In overleg met ons kunnen vooruitbetaalde niet geleverde trainingssessies terugbetaald worden bij tussentijds opzeggen van het traject. Je begrijpt dat wij het recht en de bevoegdheid hebben om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling van de geleverde diensten/programma’s als je het programma niet volgt of je niet op een gepaste manier gedraagt. 


De totaliteit van de prijs hangt af van hoe lang jij beslist jouw traject voort te zetten en welke (combinatie van) diensten je afneemt. De Club Manager van de locatie waar je op intakegesprek komt zal de bijbehorende kosten van iedere dienst kenbaar aan je maken voorafgaand aan de start van jouw traject. Op het moment dat je de eerste Personal Training of Small Group Opstart Training van je traject afgerond hebt, ben je akkoord met de prijzen die daarbij horen.

Facturen worden maandelijks per e-mail verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres en hebben een betaaltermijn van 14 dagen. Wanneer na meerdere herinneringen in de weken na het verlopen van de betaaltermijn de betaling uitblijft sturen wij een officiële 14 dagen aanmaning. Mocht ook hierna de betaling uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt de zaak uit handen te geven aan een incassobureau. De bijkomende kosten zullen dan voor jouw rekening komen. Mocht een factuur volgens jou onjuist zijn of ben je het er niet mee eens, dan ben je zelf verantwoordelijk om binnen de betaaltermijn van 14 dagen contact op te nemen met de Club Manager van de club waar je onze dienst afneemt.

Het programma loopt automatisch door. Het is echter mogelijk om op ieder gewenst moment op te zeggen. Jij als klant kan op ieder moment aangeven dat je wil stoppen met het traject. Vervolgsessies zullen dan per direct geannuleerd worden en worden ook niet in rekening gebracht. Op het moment dat je schriftelijk aan jouw Personal trainer of de Club Manager van de club waar je onze dienst afneemt meldt dat je wil stoppen met het traject, dan wordt de opzegging definitief. Alle openstaande kosten tot het moment van opzegging zullen in als eindafrekening opgemaakt worden.

Artikel 4: Annulering of te laat komen 

Je erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur vooraf moeten worden gemeld om de training te kunnen behouden en in te kunnen halen. Anders zal de training vervallen, maar wel in rekening worden gebracht. Annuleringen vanwege vakantie dienen 1 week vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt via een schriftelijk bericht of telefonisch naar de desbetreffende Personal Trainer. Je begrijpt dat je geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is jouw verantwoordelijkheid om afspraken met ons bij te wonen zoals gepland. 
Je begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. Je erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. 

Artikel 5: Bijzondere afspraken 

Je begrijpt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met ons betreffende voedings- en trainingsadviezen, zijn om vetverlies en/of spieropbouw en/of jouw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijf jij verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten. Wij kunnen precies vertellen hoe het zou moeten, maar jij bent uiteindelijk degene die het wel of niet opvolgt.

Artikel 6: Boek: Maxible Dieting – Succesvol afvallen en nooit meer jojoën

Bij aankoop van het boek Maxible Dieting: Succesvol afvallen en nooit meer jojoën, wordt het boek binnen 1-3 werkdagen verzonden. In dit boek deelt auteur Max Kellner zijn ervaring en expertise over beweging, voeding en mindset om te kunnen afvallen. Je begrijpt dat de auteur of verzender niet verantwoordelijk is voor het behalen van resultaten naar aanleiding van de inhoud van dit boek. Ook wordt altijd geadviseerd eerst met jouw behandelend arts contact op te nemen alvorens je adviezen uit dit boek opvolgt. Wanneer je het boek om welke reden dan ook wilt retourneren, dan kan dit door het boek in originele staat terug te sturen naar Max Fit BV, Bemmelseweg 50a, 6662PB te Elst.

Max Fit BV
Bemmelseweg 50a
6662PB Elst (gld)
KvK: 70499888
Telefoon: 085-4010250

Max Fit Huissen BV
Energiestraat 8
6851EL Huissen
KvK: 8134499
Telefoon: 085-4010251

Max Fit Wijchen BV
Stationslaan 26
6602BP Wijchen
KvK: 82793646
Telefoon: 085-4010252

Max Fit Arnhem BV
Broerenstraat 57
6811 EB Arnhem
KvK: 83405674
Telefoon: 085-4010253

Max Fit Ede BV
Laan der Verenigde Naties 215
6716 JC Ede
KvK: 86333399
Telefoon: 085-4010254

Max Fit Zevenaar BV
Nobelstraat 2
6902 PH Zevenaar
KvK: 86951394
Telefoon: 085-4010255

Max Fit Apeldoorn BV
Sleutelbloemstraat 22
7322 AG Apeldoorn
KvK: 91091888
Telefoon: 085-4010256

Vrijblijvend kennismaken?

We leren je graag kennen! Ruim 3.000 mensen gingen je voor.

Aanmelden